Wychowanie młodzieży przez młodzież – wczoraj, dziś i jutro

Zgłaszanie abstraktów

 

 

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

oraz

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu 

mają zaszczyt zaprosić
z okazji 25. rocznicy beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
na sympozjum

 

Wychowanie młodzieży przez młodzież
– wczoraj, dziś i jutro

Toruń, 24 lutego 2024

 

Podczas sympozjum chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi wychowania młodzieży przez młodzież, jak również zastanowić się nad tym, jaką przyszłość ma taka idea w świecie i Kościele. Głos zabiorą zaproszeni goście ze środowisk harcerskich i kościelnych.

Do przygotowania i przedstawienia referatów zapraszamy również studentów i doktorantów, zwłaszcza (ale nie tylko) takich kierunków studiów jak:

teologia
filozofia
pedagogika
psychologia
socjologia
historia

Czekamy zarówno na referaty teoretyczne, jak i na świadectwa własnych doświadczeń z różnych środowisk i grup wychowawczych. Tematy mogą (ale nie muszą) dotyczyć takich zagadnień jak:

Skuteczność harcerskiej idei wychowania
Teraźniejsze i przyszłe problemy z nią związane
Historyczne przykłady wychowania przez młodzież
Aktywna rola młodzieży w Kościele
Wpływ młodzieży na młodzież w świecie wirtualnym
Formalne założenia metod wychowawczych

 

Propozycje tematów wraz z krótkimi abstraktami prosimy przesyłać na adres mailowy frelichowski2024@umk.pl do dnia 10 grudnia 2023.


Decyzja o przyjęciu referatu zostanie ogłoszona do dnia 22 grudnia 2023.

 

Ograniczonej grupie uczestników możemy zapewnić nocleg.

Wychowanie młodzieży przez młodzież – wczoraj, dziś i jutro